Z biopaliwem w baku przez świat!


Czas węgla kamiennego i ropy dobiega końca. Złoża się wyczerpują, a środowisko naturalne nie jest już w stanie przyjąć więcej spalin. Co innego – biopaliwa. Są ekologiczne, to paliwa przyszłości! Tyle tylko, że na razie mało rozpowszechnione. Właśnie popularyzowaniu idei biopaliw, a także – przekazywaniu wiedzy o ich produkcji, dystrybucji, możliwościach wykorzystania, służył ten projekt.

Uczestniczyła w nim grupa dwudziestu nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach wizyty roboczej w Niemczech uczestnicy projektu mieli okazję obejrzeć gospodarstwa rolne i zakłady produkcyjne i usługowe, zajmujące się wytwarzaniem i sprzedażą paliw z roślin energetycznych, a także inne placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego – szkołę rolniczą, centrum kształcenia zawodowego. Dyskutowano o ekologii, różnych możliwościach zastępowania benzyny czy oleju produktami, nieszkodliwymi dla środowiska, analizowano koszty produkcji.

Polacy i Niemcy rozmawiali także o edukacji, o tym, jak przekazywać najnowszą wiedzę uczniom, jak uwrażliwiać ich na tematykę związaną z ochroną środowiska. Grupa opracowała wspólnie ilustrowane fotografiami materiały dydaktyczne. Wszyscy uczestnicy z Polski otrzymali po powrocie certyfikaty Europass Mobility.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”  - Leonardo da Vinci (2007-2013).

stopka strony