Inspiracje -

Mistrzowska dwunastka razy dwa


Mentor i mistrz – ktoś, kto wyjaśni, podpowie, pokaże drogę. Kiedyś ktoś taki był podstawowym ogniwem procesu kształcenia – każdy cech miał mistrzów, oni mieli czeladników, którym przekazywali wiedzę, zdradzali najpilniej strzeżone sekrety fachu… W późniejszych czasach kimś takim miał być – i najczęściej był – nauczyciel. Ale coraz liczniejsze klasy, anonimowość w szkołach molochach sprawiły, że nauczyciele coraz rzadziej wchodzili w rolę mistrza…

Udział w tym projekcie miał im pomóc powrócić na pozycję lidera i mentora. Dwunastu nauczycieli kształcenia zawodowego i trenerów udało się na tygodniową wymianę do Hiszpanii, kolejnych dwunastu uczestników – wyjechało do Portugalii. Celem była ponadnarodowa wymiana kompetencji i doświadczeń. Polacy pogłębili swoją wiedzę w zakresie tutoringu, zastanawiali się, jak można wspierać rozwój zawodowy poprzez coaching, jak być przewodnikiem dla uczniów na różnych etapach ich kariery zawodowej, uzyskali też wiedzę na temat nowoczesnych, skutecznych metod i narzędzi mentoringu.

Wspólnymi siłami przygotowali publikację: „Tutoring, mentoring, coaching – kompetencje nauczycieli i trenerów”. Dodatkowym zyskiem był przyznany wszystkim certyfikat, potwierdzający zakres zdobytych umiejętności.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”  - Leonardo da Vinci (2007-2013).

stopka strony