Mamy wpływ!


Czy młodzi ludzie mogą aktywnie współtworzyć otaczającą rzeczywistość? Jak przekonać ich, że mają realny wpływ na funkcjonowanie i rozwój lokalnych społeczności? 

Twórcy projektu Erasmus+ „Mistrzowie gry poważnej. Serious gaming dla społeczności lokalnej” wskazują, że odpowiedź tkwi w nowocześnie prowadzonym kształceniu obywatelskim. Sięgając po innowacyjne metody edukacji pozaformalnej, takie jak gry symulacyjne, przez sześć miesięcy inspirowali młodzież do większej aktywności w życiu społecznym i odważnego uczestnictwa w lokalnych inicjatywach. W projekcie wzięło udział 36 osób w wieku od 16 do 22 lat z Polski, Litwy oraz Ukrainy. Zrealizowano ośmiodniową mobilność w siedzibie lidera projektu (Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa” z Łężyn) oraz 3 dwudniowe wydarzenia w kraju każdego z partnerów. Młodzi ludzie spotkali się z przedstawicielami lokalnych władz, instytucji i organizacji pozarządowych. Uczyli się zasad funkcjonowania w demokracji i krytycznego myślenia. Uczestniczyli w warsztatach ekologicznych i zajęciach z hipoterapii. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystali następnie organizując wydarzenia dla młodzieży w swoich lokalnych społecznościach.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Erasmus+ Działania wspierające uczestnictwo młodzieży.

Więcej informacji o tym programie znajdziesz w najnowszej publikacji Eurodesk Polska: Międzynarodowe Wymiany Młodzieży

Autorka opisu projektu: Daria Nawrot

stopka strony