Granty -

Kreatywna Europa - Komponent Międzysektorowy - CREATIVE INNOVATION LAB


Wsparcie inicjatyw służących rozwojowi innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań cyfrowych, mające zastosowanie w sektorze audiowizualnym i przynajmniej jednym innym sektorze kultury i/lub kreatywnym.

Kto może aplikować

Wnioski mogą być składane przez pojedynczych wnioskodawców lub konsorcjum składające się z co najmniej 2 wnioskodawców, zarejestrowanych w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Ogłoszenie o konkursie.

Zasady

Działania powinny dotyczyć wspierania konkurencyjności, współpracy, obiegu, widoczności, dostępności, różnorodności i zwiększania liczby odbiorców we wszystkich sektorach. Projekty muszą skupiać się na jedym (lub kilku) z poniższych tematów:

  • Virtual Worlds jako nowe środowisko promocji europejskich treści, zwiększenia zaangażowania widowni i konkurencyjności europejskiej branży treści cyfrowych;
  • Innowacyjne narzędzia biznesowe do produkcji, finansowania, dystrybucji lub promocji możliwe do realizacji lub ulepszone dzięki nowym technologiom (AI, big data, blockchain, Virtual Worlds, NFT itp) w szczególności:
    • Zarządzanie prawami i wykorzystanie komercyjne (m.in. dzięki innowacyjnym pakietom subskrypcji oferującym dostęp do zróżnicowanych treści kultury europejskiej dostępnych poprzez istniejące platformy europejskie), a jednocześnie zapewnieniu przejrzystości i uczciwego wynagradzania twórców i artystów;
    • Gromadzenie i analiza danych, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywania tworzenia treści i rozwoju widowni (m.in. dzięki innowacyjnym narzędziom międzysektorowym poprawiającym jakość serwisów subskrybowanych i zwiększenie stopnia waloryzacji treści kultury europejskiej oferowanych przez europejskie serwisy internetowe);
  • Działania proekologiczne w celu zmniejszenia wpływu na środowisko sektora audiowizualnego i innych sektorów kultury zgodnie z inicjatywą Europejskiego Zielonego Ładu i nowego europejskiego Bauhausu;

Formalności aplikacyjne

Proces składania wniosków i załączników do nich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Proces aplikacji.

Informacje o konkursach są ogłaszane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a konkursy wniosków prowadzone są poprzez portal Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić krok po kroku.

Dodatkowe informacje

Budżet dostępny dla tego wezwania wynosi 7 482 102  euro.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

#kreatywnaeuropa #komponentmiedzysektorowy #granty #kultura

stopka strony