Granty -

Kreatywna Europa - Komponent Międzysektorowy - CREATIVE INNOVATION LAB


Wsparcie inicjatyw służących rozwojowi innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań cyfrowych, mające zastosowanie w sektorze audiowizualnym i przynajmniej jednym innym sektorze kultury i/lub kreatywnym.

Cel

Schemat ma na celu wsparcie projektowania, rozwoju i testowania innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań mających zastosowanie w sektorze audiowizualnym oraz innych sektorach kultury i kreatywnych. Działania powinny dotyczyć wspierania konkurencyjności, współpracy, obiegu, widoczności, dostępności, różnorodności i zwiększania liczby odbiorców we wszystkich sektorach. Projekty mogą skupiać się w szczególności na:

  • Zarządzaniu prawami i monetyzacją, w tym przejrzystości i uczciwym wynagradzaniu;
  • Gromadzeniu i analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywania tworzenia treści i rozwoju widowni;
  • Działaniach proekologicznych w sektorach kreatywnych i kulturalnych, w tym inicjatywach w ramach nowego europejskiego Bauhausu;
  • Innowacyjnych narzędziach i treściach edukacyjnych wykorzystujących kreatywność i sektory kreatywne do rozwiązywania problemów społecznych, takich jak dezinformacja, fake news.

Kto może aplikować

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 wnioskodawców z co najmniej 2 różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Konsorcjum musi prezentować różnorodną wiedzę fachową w kilku sektorach kultury i kreatywnych, w tym audiowizualnym.

Ogłoszenie o konkursie.

Formalności aplikacyjne

Proces składania wniosków i załączników do nich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Proces aplikacji.

Informacje o konkursach są ogłaszane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a konkursy wniosków prowadzone są poprzez portal Funding & Tender Opportunities.

Jak złożyć wniosek  na portalu F&T – prezentacja

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić krok po kroku.

Dofinansowanie

Budżet dostępny dla tego wezwania wynosi 6 320 000 euro.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie grantu.

#kreatywnaeuropa #komponentmiedzysektorowy #granty #kultura

stopka strony