Granty -

Staże w delegaturach Unii Europejskiej


Europejska Służba Działań Zewnętrznych oferuje płatne i niepłatne staże w delegaturach UE na całym świecie.

Cele i zasady

Program ma na celu zapewnienie stażystom:
 

  • doświadczenia codziennej pracy w delegaturach UE oraz zrozumienia ich roli w realizacji polityki zewnętrznej Unii Europejskiej;
  • rozwoju w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku;
  • wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów lub wczesnego etapu kariery.

Celem programu jest również stworzenie grupy specjalistów, którzy mogliby zostać przyszłymi współpracownikami instytucji unijnych.

Oferowane są 4 rodzaje staży:
1. Płatne staże dla młodych absolwentów mających mniej niż rok doświadczenia zawodowego.
2. Niepłatne, obowiązkowe praktyki dla studentów mieszkających i studiujących w kraju, w którym znajdują się delegatury przyjmujące na praktyki.
3. Staże dla studentów krajowych szkół administracji (finansowane przez uczelnię wysyłającą).
4. Staże dla praktykantów/kandydatów na urzędników służby cywilnej w państwie członkowskim realizowane w ramach obowiązkowego szkolenia zawodowego (finansowane przez instytucję wysyłającą).

Staże trwają od 1 do 6 miesięcy. Za wyjątkiem niepłatnych, obowiązkowych praktyk (punkt. 2 powyżej) stażyści otrzymują dietę w wysokości 25 % wynagrodzenia dla  Local Agent Group I w danym kraju, czyli do maksymalnej wysokości 1200 € miesięcznie.

Kto może aplikować

Narodowość:
 W zależności od rodzaju stażu aplikować mogą:

  • obywatele UE;
  • obywatele krajów kandydujących do UE, które podpisały umowę akcesyjną;
  • obywatele krajów, w których znajdują się delegatury UE przyjmujące praktykantów.

Poziom wykształcenia:

  • na płatne staże dla młodych absolwentów (punkt 1.) przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej tytuł licencjata;
  • o niepłatne obowiązkowe praktyki (punkt 2.) mogą ubiegać się studenci trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów.

Znajomość języków:
Wymagana jest komunikatywna znajomość języka roboczego danej delegatury na poziomie umożliwiającym realizację stażu.
Znajomość języka kraju, w którym realizowany jest staż będzie dodatkowym atutem.

Ponadto zgłoszenia nie będą przyjmowane od kandydatów, którzy już skorzystali z jakiegokolwiek szkolenia (płatnego lub bezpłatnego) lub zatrudnienia przez ponad 6 tygodni w instytucji, organie lub urzędzie UE.
 

Formalności aplikacyjne

Procesem selekcji kandydatów zarządzają poszczególne delegatury UE, które mogą również zamieszczać szczegółowe wymagania przy konkretnych ofertach stażu.

Więcej informacji na temat kryteriów i procesu selekcji znajduje się TUTAJ.
Listę dostępnych ofert stażu znajdziesz NA TEJ STRONIE.

#praktyki #staże #administracja #ue #studenci #absolwenci

stopka strony