Program RITA - Granty wyjazdowe


Dofinansowanie wyjazdów do krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej odbywanych w celu rozwijania partnerstwa, udziału w konferencjach, konsultacji wniosków, rozwoju efektów projektu itp.

Kraje programu RITA
Do krajów programu RITA – Przemiany w regionie należą: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. 

Dofinansowanie mogą otrzymać partnerskie projekty polskich organizacji i ich partnerów z wymienionych krajów.

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:
1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA/ Study Tours to Poland projektu lub ewaluację tego projektu;
3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców.

Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.

Wnioski dot. realizacji celów 1. i 2. należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dot. realizacji celu 3. należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Decyzje o dofinansowaniu zostaną przekazane do 3 tygodni po złożeniu wniosku i przekazane wnioskodawcy na podany we wniosku adres mailowy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie wyjazdu swoich przedstawicieli mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół.

Jak aplikować
Wnioski należy składać wyłącznie online poprzez generator: https://witkac.pl/#/urzad/index/173. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu.

Długość wizyty
Wizyta może trwać do trzech dni, nie licząc dni poświęconych na podróż.

Co może obejmować dofinansowanie
– koszty podróży: bilety kolejowe, lotnicze, autokarowe, przejazdy lokalne, ewentualne rozliczenie kosztów przejazdu samochodem osobowym;
– opłaty wizowe;
– ubezpieczenie;
– zakwaterowanie;
– opłata za udział w wydarzeniu w przypadku celu 3. (do 200$);
– diety pobytowe.

#aktywność #kultura #demokracja #wyrównywanie #fundusze #ngo #współpraca

stopka strony