Organizacje

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Warszawa, Polska

ul. Nowolipie 9/11, 00-150


email: biuro@fed.org.pl
www: https://fed.org.pl/

    Fundacja Edukacja dla Demokracji powstała w końcu lat 80-tych z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American Federation of Teachers.
Celem Fundacji jest krzewienie wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania obywatelskiego w państwie demokratycznym. Fundacja prowadzi szkolenia w tej dziedzinie dla nauczycieli, wychowawców, działaczy organizacji pozarządowych, związkowych, młodzieżowych i samorządowych. Fundacja działa w Polsce oraz za granicą: w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie w partnerstwie z lokalnymi organizacjami.


stopka strony