Organizacje

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Warszawa, Polska

ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954

tel.: 225502800
email: paff@pafw.pl
www: http://www.pafw.pl

Misją Fundacji jest działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja realizuje kilkanaście programów, które wyznaczają główne obszary aktywności:
- inicjatyw w zakresie edukacji
- rozwój społeczności lokalnych
- obywatel w demokratycznym państwie prawa
- upowszechnianie polskich doświadczeń związanych z transformacją.


stopka strony