Równać szanse - Duże Granty


Wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Cel

Celem organizowanego konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie: 

 • poznają swoje możliwości i uwierzą w siebie;
 • będą potrafili kierować swoimi działaniami i odpowiedzialnie podejmować decyzje;
 • będą lepiej znać i rozumieć otoczenie społeczne w którym żyją;
 • nauczą się nawiązywać współpracę z innymi osobami i rozwijać z nimi dobre relacje.

Kto może aplikować

 • organizacje pozarządowe zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne, które otrzymały od 2017 roku co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse.

W konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek. 

Zasady

Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców. W grupie projektowej powinno działać minimum 15 osób, a rekomendowana przez nas liczba to 15-20 osób.

Projekty muszą spełniać następujące wymogi:

 • włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu;
 • odpowiadać na potrzeby młodzieży;
 • dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;
 • uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika;
 • tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 15 uczestników;
 • włączać wielu partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
 • posiadać możliwość wprowadzenia działań onlinowych w przypadku gdy sytuacja epidemii będzie się utrzymywać;
 • komponenty szkoleniowe i warsztatowe, powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działań projektowych;
 • w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej itp.

Formalności aplikacyjne

Elektroniczny system naboru wniosków, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Wcześniej należy zapoznać z Regulaminem konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 maja 2022 r. na stronie internetowej.

Dofinansowanie

Dotację w wysokości do 40 000 zł mogą otrzymać organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki z miejscowości do 20.000 mieszkańców na realizację dwunastomiesięcznych projektów prowadzonych z udziałem młodych ludzi.

Wkład własny - w wysokości 20% wartości projektu

Dodatkowe informacje

Informacji o Konkursie udziela Organizator – Fundacja Civis Polonus telefonicznie 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: artur.lega@civispolonus.org.pl; pawel.walecki@civispolonus.org.pl; rownacszanse@civispolonus.org.pl.

Dla zainteresowanych odbędą się 4 bezpłatne webinaria "Jak napisać dobry wniosek w Programie „Równać Szanse 2022” w następujących terminach: 16 i 23 lutego oraz 2 i 9 marca. Szczegóły na stronie programu.

Konkurs Duże Granty organizowany jest w ramach programu ,,Równać Szanse 2022” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Civis Polonus.

#równaćszanse #młodziludzie #wsparcie #konkursgrantowy

stopka strony