Organizacje

Fundacja Civis Polonus

Warszawa, Polska

ul. Bagatela 10/36, 00-585

tel.: 22 827 52 49
email: fundacja@civispolonus.org.pl
www: http://www.civispolonus.org.pl/

Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Realizuje projekty z zakresu edukacji obywatelskiej, dotyczące funkcjonowania jednostki i roli obywatela na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim. Programy realizowane przez Fundację uczą młodych ludzi zasad funkcjonowania instytucji publicznych gminnych, wojewódzkich, państwowych oraz unijnych. Fundacja pracuje z przedstawicielami administracji publicznej, by wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Tworzy również programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół i gmin.


stopka strony