Równać szanse - Małe Granty


Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące rozwojowi umiejętności społecznych młodych ludzi.

Cel programu

Celem organizowanego konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie: 

 • poznają swoje możliwości i uwierzą w siebie;
 • będą potrafili kierować swoimi działaniami i odpowiedzialnie podejmowali decyzje;
 • lepiej poznają i zrozumieją otoczenie społeczne w którym żyją;
 • będą potrafili nawiązywać współpracę z innymi osobami i rozwijać z nimi dobre relacje.

Kto może aplikować

Podmioty uprawnione do startowanie w konkursie (dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców):

 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
 • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Zasady

Uczestnikami naszych projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców. W grupie projektowej powinno działać minimum 10 osób, a zalecana przez nas liczba osób w grupie to 12-15 osób.

Projekty muszą:

 • angażować w działania młodzież, tak aby stała się aktywny twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu
 • zawierać spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi przez okres 5 miesiecy
 • dawać młodym ludziom przestrzeń do działania realizacji ich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych działań
 • umożliwiać młodzieży współpracę i pozyskiwanie lokalnych partnerów
 • uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika/uczestniczki
 • ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe i warsztatowe, które powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działań projektowych.

Dotacje będą przyznawane wyłącznie na projekty sześciomiesięczne, realizowane w okresie pomiędzy 1 stycznia 2024 r. a 31 lipca 2024  r. 

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać korzystając z Panelu Wnioskodawcy znajdującego się na stronie organizatora. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania i kryteriami oceny.

Regulamin konkursu.

Więcej informacji

Dofinansowanie

Dotacje do 12 000 zł przyznawane na realizację 6-miesięcznych projektów. Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).

Dodatkowe informacje

Informacji o Konkursie udziela Organizator – Fundacja Civis Polonus telefonicznie +48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@civispolonus.org.pl.

#aktywność #wyrównywanie #ngo #młodzież

stopka strony