Granty -

Stypendia Pomostowe - Dyplom z Marzeń


Program „Dyplom z marzeń” to oferta współpracy dla organizacji pozarządowych, szkół i grup nieformalnych, które są zainteresowane uruchomieniem lokalnych programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży ze wsi i z małych miast.

Konkurs “Dyplom z Marzeń” ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które dotąd nie brały udziału w Programie Stypendiów Pomostowych i chciałyby zostać Partnerami jego tegorocznej edycji. Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane lokalne NGO i grupy nieformalne, działające lokalnie, do udziału w programie finansowania stypendiów na I rok studiów. Konkurs skierowany jest do organizacji, które prowadzą już programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych lub są gotowe wkrótce takie uruchomić.

Uczestnicząc w Programie, organizacja może rekomendować kandydatów do stypendiów, dając młodym ludziom niepowtarzalną szansę zaistnienia w rozbudowanym, ogólnopolskim programie stypendialnym. W jego ramach maturzyści mogą otrzymać stypendium na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Wkład finansowy organizacji wynosi od 9% kosztu stypendium w przypadku organizacji zlokalizowanych na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (przy dofinansowaniu Fundacji Wspomagania Wsi), do 25% kosztu stypendium dla organizacji zlokalizowanych na terenie miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców. Pozostałą część fundują Partnerzy finansujący program.

Stypendyści programu, poza stypendium na I rok, mogą uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. Na osiągających dobre wyniki w nauce i wykazujących się aktywnością społeczną czekają stypendia na II, III i IV rok studiów, stypendia językowe, stypendia na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendia doktoranckie, staże zagraniczne oraz możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach, już bez udziału finansowego organizacji lokalnej.

W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 450 osób otrzyma stypendia na I rok studiów.

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na www.stypendia-pomostowe.pl 

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, realizowanym w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

#wyrównywanie #szans #fundusze #stypendia #szkoła #studenci #młodzież

stopka strony