Granty -

Stypendia Pomostowe - Dyplom z Marzeń


Program „Dyplom z marzeń” to oferta współpracy dla organizacji pozarządowych, szkół i grup nieformalnych, które są zainteresowane uruchomieniem lokalnych programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży ze wsi i z małych miast.

Cele
Akcja „Dyplom z marzeń” realizowana jest w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Jego głównym celem jest wsparcie maturzystów z niezamożnych rodzin ze wsi i z małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów. W ramach PSP stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów: na najlepszych czekają stypendia naukowe (500 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy), doktoranckie a także dofinansowanie na studia zagraniczne i oferty staży zagranicznych. W ramach Programu przyznano dotąd ponad 23 800 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 700 na I rok studiów. 
 

Warunki udziału
Organizacja biorąca udział w programie gromadzi 25% kosztu stypendium (w przypadku organizacji zlokalizowanych na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców tylko 5%). Dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które przystąpią do Programu zostaną zorganizowane szkolenia na temat realizacji programów stypendialnych.

Kto może aplikować
W konkursie mogą wziąć udział działające lokalnie:

  • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
  • instytucje edukacyjne (w tym szkoły publiczne i niepubliczne oraz działające w ich ramach komitety rodzicielskie i inne),
  • grupy nieformalne,

które prowadzą programy stypendialne dla zdolnych i niezamożnych młodych ludzi lub takie, które w ciągu krótkiego czasu (ok.2miesięcy), będą gotowe do uruchomienia takiego programu stypendialnego.
 

Formalności aplikacyjne
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną na stronie www.stypendia-pomostowe.pl oraz załączniki określone w regulaminie.
Wszystkie dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: fep@fep.lodz.pl
 

Więcej informacji 

 

#wyrównywanie #szans #fundusze #stypendia #szkoła #studenci #młodzież