Organizacje

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Łódź, Polska

ul. Sterlinga 27/29, 90-212

tel.: (42) 631 95 58; 632 59 91
email: fep@fep.lodz.pl
www: http://www.fep.lodz.pl

Celem programów Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i w skali międzynarodowej. Projekty zorientowane są na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast oraz zapewnienie polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy.

Fundacja wspiera młodych ludzi i sektor edukacji poprzez:
• prowadzenie programów stypendialnych dla studentów
• organizowanie staży oraz dofinansowanie nauki w kraju i za granicą
• organizowanie konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości
• organizowanie konferencji poświęconych rozwijaniu szans edukacyjnych młodych ludzi

Działania FEP to również sponsorowanie wydawnictw, propagowanie aktywnych metod nauczania oraz inne inicjatywy na rzecz poprawy dostępności i jakości kształcenia polskiej młodzieży.


stopka strony