Granty -

Polish-American Internship Initiative


Program staży dla polskich studentów, odbywanych w USA, w renomowanych amerykańskich przedsiębiorstwach

Polsko-Amerykańska inicjatywa stażowa to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce, wspierane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie. Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.

Firmy poszukują stażystów, którzy odbędą praktyki w działach technicznych, HR, finansowych, handlowych, zarządzania produkcją, projektowania.

Kto może starać się o udział w programie
Studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach publicznych, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Organizator zachęca do udziału w programie przede wszystkim stypendystów pomostowych oraz studentów wolontariuszy programu „Projektor – Wolontariat Studencki”.

Czas trwania staży
Od dwóch do trzech miesięcy.

Warunki odbywania staży
Uczestnicy otrzymują wynagrodzenie. Udział w programie jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy.

Termin aplikowania upłynął: 28 Lutego 2020.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony