Stypendia Pomostowe


Program socjalnych stypendiów adresowany do uzdolnionych maturzystów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek

Dofinansowane działania:

Przedsięwzięcie polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów mogą maturzyści, którzy ukończy szkołę ponadgimnazjalną i:

  • zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na akademickiej uczelni publicznej w Polsce,
       
  • pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców,
       
  • pochodzą z niezamożnych rodzin,
       
  • osiągają dobre wyniki w nauce,

a ponadto spełniają jeden z czterech warunków:

• pochodzą z rodzin byłego pracownika PGR;
• są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;
• pochodzą z rodzin wielodzietnych lub zastępczych lub państwowych domów dziecka;
• mają rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Wysokość dofinansowania:
Kwota stypendium wynosi 500 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Stypendyści którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. Mogą również ubiegać się o udział w stażach i praktykach, które odbywają się także za granicą oraz o otrzymanie stypendiów językowych (poza studentami filologii angielskiej).

Więcej informacji na stronie organizatora.

#wyrównywanie #praktyki #stypendia #studenci #młodzież