Granty -

Stypendia Pomostowe


Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia pomostowe na I rok studiów czekają na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. 

Dofinansowane działania:
Przedsięwzięcie polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów mogą maturzyści, którzy:
 

  • zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na akademickiej uczelni publicznej w Polsce,
  • pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców,
  • pochodzą z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2443 zł brutto),
  • osiągają dobre wyniki w nauce,

a ponadto spełniają jeden z czterech warunków:

• pochodzą z rodzin byłego pracownika PGR,
• są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
• pochodzą z rodzin wielodzietnych lub zastępczych lub państwowych domów dziecka,
• mają rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej. 

Formalności aplikacyjne

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl 


Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

Oraz na: https://www.facebook.com/programstypendiowpomostowych/

#wyrównywanie #praktyki #stypendia #studenci #młodzież

stopka strony