Seniorzy w akcji


Granty na projekty wspierające działania seniorów oraz promujące współpracę międzypokoleniową

Cele
Celem konkursu "Seniorzy w akcji" jest wsparcie przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej, a także promują wolontariat osób starszych.

Konkurs jest organizowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku. Realizacja konkursu odbywa się w formie inkubatora, co oznacza:
- przestrzeń do dopracowywania i rozwijania pomysłów
- wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów
- warsztaty, konsultacje
Formuła konkursu jest przyjazna dla osób nie mających dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Kto może ubiegać się o fundusze
Osoby, które ukończyły 60 lat lub pary międzypokoleniowe (seniorzy 60+ wspólnie z osobą w wieku 18-35 lat), chcące zrealizować projekt społeczny w oparciu o struktury Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub innej wybranej organizacji/instytucji działającej nie dla zysku (np. fundacje i stowarzyszenia, organizacje kościelne, instytucje samorządowe).

Wysokość dofinansowania
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 12.000. zł. Wymagany jest finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat), wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Na jakie działania można uzyskać dotację
1) Działania edukacyjne i kulturalne: przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej uruchamiane i realizowane przy aktywnym udziale osób starszych.
2) Działania obywatelskie: udział seniorów w rozwiązywaniu lokalnych problemów, wolontariat osób starszych, wzmocnienie rzecznictwa interesów osób starszych.

Więcej informacji na stronie organizatora.


#aktywność #wolontariat #młodzież

stopka strony