Organizacje

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Warszawa, Polska

ul. Mokotowska 55 m.50, 00-542

tel.: 720 909 011
email: biuro@e.org.pl
www: http://www.e.org.pl/

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" to grupa młodych twórców skupionych wokół różnych dziedzin sztuki - teatru, muzyki, filmu. "Ę" zajmuje się organizacją warsztatów filmowych i fotograficznych, międzynarodową wymianą młodzieży oraz animacją wydarzeń kulturalnych w małych miasteczkach.

Swoje cele Towarzystwo realizuje w ramach trzech linii programowych:
- SPÓŁDZIELNIA MŁODYCH TWÓRCÓW to alternatywne studio produkcyjne, w którym stwarza warunki do rozwoju młodym twórcom.
- OBYWATELE DZIAŁAJĄ to laboratorium projektów społeczno-kulturalnych. Umożliwia animatorom realizację własnych przedsięwzięć na skalę dzielnicy, miasta, regionu czy całego kraju.
- OTWARTY SEKTOR KULTURY to think thank tworzący nowe rozwiązania dla kultury. Prowadzi projekty partycypacyjne angażujące pracowników sektora kultury, mieszkańców, badaczy i samorządy lokalne w życie publiczne. Razem z nimi wypracowuje nowe strategie działań dla istniejących instytucji kultury (domy kultury, biblioteki, uniwersytety III wieku).

The Association of the Creative Initiatives "ę"
The Association groups young artists representing different areas of the arts: theatre, film, music. It organises film and photography workshops, international youth exchanges and stimulates cultural activity in small towns.


stopka strony