Lokalne Partnerstwa PAFW

Ścieżka pilotażowa


Granty dla beneficjentów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację partnerstw lokalnych.

Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy między uczestnikami rożnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także podejmowanie współpracy z działającymi lokalnie podmiotami, które dotychczas nie były zaangażowane w żaden z programów PAFW, ale działają na rzecz lokalnych społeczności.


Programy
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:
– „Działaj Lokalnie”
– „Równać Szanse”
– „English Teaching”
– „Liderzy PAFW”
– „Seniorzy w Akcji”
– „Szkoła Ucząca Się”
– „Przemiany w Regionie” (RITA)
– Program Rozwoju Bibliotek

Kto może aplikować
Ścieżka pilotażowa skierowana jest do samozawiązujących się Grup Inicjatywnych/ Partnerstw z gmin do 50 000 mieszkańców, w których
co najmniej jeden z członków powinien brać udział w minimum jednym z ww. programów PAFW w ostatnich czterech latach.

Zasady zgłoszeń, partnerzy
Zgłaszające się podmioty powinny móc wykazać, że ich dotychczasowe działania są spójne z wartościami i misją PAFW, chcą korzystać z metody animacji na rzecz społeczności lokalnych i dostrzegają potencjał lokalnych organizacji (szkół, bibliotek, organizacji pozarządowych, lokalnych mediów, samorządów lokalnych) do przystąpienia do takich działań.

Zgłaszające się Grupy Inicjatywne/ Partnerstwa współpracę mogły podjąć już wcześniej, mogą ją również planować dopiero w ramach programu Lokalnych Partnerstw.

Realizacja programu
W ramach ścieżki pilotażowej organizatorzy oferują:

  • udział w programie tutoringu dla 6 wybranych przez Komisję Rekomendacyjną Programu Grup Inicjatywnych. Program tutoringu obejmuje szkolenie z metody animacji społeczności lokalnych oraz indywidualne wsparcie doświadczonych animatorów. 
  • mini-granty w wysokości 3000 zł dla 6 wybranych przez Komisję Rekomendacyjną Programu Grup Inicjatywnych na przeprowadzenie lokalnej diagnozy i konsultacji społecznych;
  • możliwość ubiegania się o start-up grant do 20 000 zł dla Grup Inicjatywnych, które ukończą program tutoringu, przeprowadzą diagnozę społeczną i przygotują partnerski projekt. Komisja Rekomendacyjna wybierze do 3 projektów. 
  • stałe wsparcie ekspertów i animatorów, udział w szkoleniach, webinariach, możliwość wymiany doświadczeń dla wybranych do udziału w programie maks. 3 partnerstw.

Jak się zgłosić
Program jest prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl

Więcej informacji na stronie organizatora.

W ramach programu Lokalnych Partnerstw PAFW realizowana jest też Ścieżka główna (ogólnopolski konkurs grantowy), skierowana do beneficjentów programów PAFW, którzy na przestrzeni ostatnich czterech lat zrealizowali projekty w ramach co najmniej trzech spośród ww. programów. 

#partnerstwa #działanialokalne #inicjatywy #granty