Granty -

Program Stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"


Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

Od blisko 20 lat Fundacja prowadzi program umożliwiający młodym ludziom z małych miejscowości uzyskać stypendium. Program obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski. Gdy uczeń staje się stypendystą, pomoc Fundacji towarzyszy mu przez kolejne etapy kształcenia, aż do ukończenia studiów pod warunkiem, że spełnia on określone kryteria regulaminowe.
 

Kto może brać udział:
– uczniowie szkół podstawowych po I semestrze 7 klasy;
– uczniowie szkół średnich;
– studenci mogą otrzymać stypendium, ale tylko jako kontynuację wcześniejszego uczestnictwa w programie. 
 

Kryteria otrzymania stypendium:
– średnia ocen w szkole podstawowej powyżej 4,8, a w liceum powyżej 4,5;
– dochód na osobę w rodzinie na miesiąc nie wyższy niż 0,7 minimalnego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
– zamieszkanie na wsi lub w małym mieście do 20.000 mieszkańców;
– szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce, wolontariacie;
– pozytywna ocena wychowawcy, katechety lub proboszcza.

Dofinansowanie:
Miesięcznie stypendyści otrzymują do 480 zł (klasy 7-8 oraz liceum) lub do 700 zł (szkoły wyższe).

Na co może być przeznaczone stypendium?
Stypendium obejmuje dwie formy wsparcia finansowego:
Pakiet naukowy:
– książki, zeszyty, lektury, powieści;
– kursy językowe, korepetycje u nauczyciela I w szkołach językowych;
– opłata za Internet;
– pomoce niezbędne w technikum profilowanym, na dodatkowym kursie lub kółku zainteresowań, jeśli jest wystawione zaświadczenie ze szkoły o konieczności nabycia tych przedmiotów jako warunek korzystania z kursu/ kółka.   

Pakiet socjalny:
– dojazdy do szkoły;
– opłaty za internat, akademik;
– kupno odzieży.

Terminy:

I. Dla osób, które w poprzednim roku szkolnym/akademickim otrzymywały stypendium, w roku 2023/2024 obowiązują następujące terminy:

od 15 czerwca – możliwość wypełniania przez stypendystów wniosków na nowy rok szkolny/akademicki;

10 lipca – termin wysłania wniosków do Księży Koordynatorów przez uczniów (absolwenci szkoły podstawowej mają ten okres wydłużony do czasu otrzymania decyzji o przyjęciu do szkoły średniej);

7 sierpnia – termin przesłania wniosków do Księży Koordynatorów przez maturzystów;

6 października – termin przesłania wniosków do Biura Fundacji przez studentów.

II. Dla kandydatów do stypendium, którzy ubiegają się o nie po raz pierwszy (nowe przyznania)  – zgłoszenia od grudnia 2023 do końca kwietnia 2024 lub do wyczerpania limitu miejsc w danej diecezji.

Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy diecezjalni, których pełną listę znajdziesz pod linkiem. Aby aplikować o stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, należy:
– zgłosić się do diecezjalnego księdza koordynatora;
– wypełnić wniosek w Internecie;
– wydrukować wniosek i wraz z załącznikami wysłać do księdza koordynatora.
 

Więcej informacji: na stronie fundatora.

#fundacja

stopka strony