Organizacje

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Warszawa, Polska

Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015

tel.: (22) 530 48 28
email: dzielo@episkopat.pl
www: http://www.dzielo.pl

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce; podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym, organizuje Konkurs Akademicki o indeks na studia dziennikarskie i polityki społecznej.stopka strony