NAGRODA SEKTOR 3.0


Po raz dwunasty rozpoczął się proces naboru do konkursu o Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0, w ramach której organizacje społeczne wykorzystujące w swoich działaniach nowe technologie w obszarze innowacji społecznych mogą ubiegać się o 40 000 zł. 

Cel

Celem konkursu jest wyróżnienie i wsparcie organizacji pozarządowych posiadających szczególne osiągnięcia w dziedzinie praktycznego stosowania ICT dla realizacji celów społecznie użytecznych. 

Kto może aplikować

Aplikować mogą organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

Zasady

Nagroda przyznawana jest organizacjom, które w swoich działaniach wykorzystują narzędzia z obszaru ICT do realizowania celów użytecznych społecznie. Kryteria, którymi będzie kierowała się Kapituła oceniająca wnioski, to:

  • skala oraz efekty podejmowanych działań z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze;
  • doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adaptowania lub badania rozwiązań ICT w działaniach organizacji pozarządowych;
  • praktyczne korzyści dla organizacji pozarządowych, jakie przyniosła dotychczasowa działalność organizacji w obszarze nowych technologii;
  • innowacyjne i praktyczne wykorzystanie narzędzi internetowych, aplikacji, dedykowanych programów i systemów komputerowych.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza online, dostępnego na stronie programu.

Dofinansowanie

W  konkursie maksymalna  kwota nagrody wynosi 40 000 zł. W przypadku wyboru dwóch laureatów każdy otrzyma po 20 000 zł. Dofinansowanie należy przeznaczyć na realizację zadań statutowych.
 

Dodatkowe pytania odnośnie konkursu można kierować na adres: kontakt@sektor3-0.pl. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie programu Sektor 3.0.

Więcej informacji

#konkurs #nagroda #ict #ngo #innowacje #pieniądze

stopka strony