Granty -

English Teaching Program


Dotacje na rozwój programów nauczania języka angielskiego poza regularnymi zajęciami szkolnymi

Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego na terenach wiejskich.

Dofinansowane działania
Dotacja może być przyznana na inicjatywy, które:
- są nastawione na umożliwienie aktywnego kontaktu dzieci i młodzieży z „żywym” jezykiem angielskim - poza regularnymi zajeciami szkolnymi, bez stosowania systemu ocen i "szkolnej ławki",
- angażuja "native speaker’ów"
- umożliwiają nauczycielom zastosowanie sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych, w tym tzw. "aktywnych metod nauczania"
- wykorzystują w nauczaniu języka obcego TIK (Techniki Informacyjno-Komunikacyjne) – programy komputerowe, Internet, multimedia i inne nowoczesne techniki komunikacji.

Preferowane będą następujące typy projektów:
- wyrastające z zainteresowań i pasji nauczyciela oraz chęci działania,
- odpowiadające na realne potrzeby uczniów, opierające się na dobrym rozpoznaniu tych potrzeb,
- angażujace do działań bezpośrednich odbiorców projektu: uczniowie, do których projekt jest skierowany, wnoszą istotny wkład w jego realizacje, nie są jedynie biernymi odbiorcami działań,
- obejmujące działania motywujące do nauki języka angielskiego i wskazujace na płynące z niej korzyści,
- podnoszące świadomość rodziców w zakresie wagi znajomości języków obcych,
- opierające się na autentycznej współpracy ze wskazanymi partnerami: gmina, wójtem, rodzicami, dyrekcją szkoły, biblioteką, wolontariuszami
- skierowane na zewnątrz, nie tylko do szkoły, która ubiega sie o dotacje, ale i do środowiska lokalnego,
- zapewniające skuteczność i innowacyjność, wykorzystujące metody i techniki nauczania prezentowane podczas szkolen metodycznych w ramach „pełnego pakietu”, lub/i zakładajace także poszukiwanie nowych metod i form działania.

Kto może ubiegać się o fundusze:
- szkoły, w których pracują;
- fundacje/stowarzyszenia, z którymi współpracują nauczyciele zakwalifikowani do „pełnego pakietu” Programu English Teaching.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#nauka #nauczyciele #szkolenia

stopka strony