Usłyszeć Afrykę


– Ten projekt pomógł nie tylko w nauce języka. Nasi uczniowie zrozumieli też, czym jest zjawisko dzieci ulicy – mówi Łukasz Rumiński, koordynator inicjatywy Międzykulturowe Tabletorium Językowe, nagrodzonej w konkursie European Language Label 2016.

Przedsięwzięcie zrealizowały Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku oraz placówka dla tzw. dzieci ulicy w Zambii – ośrodek Home of Hope w Lusace. Projekt był prowadzony w języku angielskim – uczniowie z Jamielnika kontaktowali się z młodymi Zambijczykami, pisali ćwiczenia językowe i quizy, tworzyli prezentacje i filmy, konstruowali gry edukacyjne, fiszki, mapy myśli. Koordynatorem Międzykulturowego Tabletorium Językowego był Łukasz Rumiński.

Skąd się wziął pomysł na to przedsięwzięcie?

Projekt powstał w wyniku zainteresowania młodzieży zjawiskiem tzw. dzieci ulicy w Afryce. Uczniowie pragnęli nawiązać kontakt z takimi osobami, poznać ich życie i problemy od podszewki, a przy tym spróbować nauczyć się czegoś od siebie nawzajem.

Jak zaczęła się współpraca?

Na realizację projektu otrzymaliśmy grant z programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Pomogła nam również Fundacja Usłyszeć Afrykę, która skontaktowała nas z ośrodkiem Dom Nadziei Św. Wawrzyńca z Lusaki w Zambii oraz dostarczyła Afrykańczykom kupione przez nas tablety i fundusze na opłaty za internet. Mieliśmy wszystko, czego nam trzeba było.

Nie baliście się, że projekt się nie uda?

Początkowo obawialiśmy się, że Zambijczycy mogą mieć problemy z obsługą tabletów i posługiwaniem się internetem. Nigdy wcześniej nie mieli przecież styczności z tego typu technologią. Problem ten rozwiązał się po około dwóch tygodniach. Uczniowie praktycznie sami nauczyli się korzystać z urządzeń, co jest niesamowite i wydaje mi się, że mogłoby być dobrym materiałem do badań. Osoby niemające wcześniej styczności z nowymi technologiami potrafiły po dwóch tygodniach samodzielnie pracować z nami przez internet.

Jak wyglądała praktyczna strona projektu?

Kontaktowaliśmy się głównie poprzez platformę Edmodo, raz w tygodniu mieliśmy też umówione rozmowy poprzez Skype’a, na które przychodziły również osoby niebiorące czynnego udziału w projekcie. Formalnie uczestniczyło w nim pięcioro polskich i pięcioro zambijskich uczniów, ale w praktyce było ich więcej. Wiele osób przychodziło z czystej ciekawości, zobaczyć, jak wygląda życie i otoczenie Zambijczyków.

Pomiędzy rozmowami na Skypie obie grupy pracowały nad tworzeniem różnych aplikacji, filmów, prezentacji nawiązujących do ich krajów, które były później umieszczane na blogu projektu. W pamięci pozostanie nam rozmowa z Zambijczykami, w której wziął udział pochodzący z Zambii poseł na Sejm RP Killion Munyama. Spotkanie z nim było wielką uroczystością, w której uczestniczyła cała szkolna społeczność.

Jak Pan ocenia tę roczną współpracę, co ona dała młodym ludziom?

Z pewnością projekt pomógł uczniom zrozumieć, czym jest zjawisko dzieci ulicy i zobaczyć od podszewki, z jakimi problemami zambijscy uczniowie muszą sobie radzić. Jest to bardzo cenny bagaż doświadczeń, który pomoże uczestnikom inaczej spojrzeć na problemy dzisiejszego świata.

Opracowała MJB

stopka strony