Program grantowy National Geographic


Granty dla pełnoletnich na innowacyjne projekty o różnorodnej tematyce zorientowane na ochronę przyrody, edukację, badania, storytelling lub technologię.

Od 1888 roku National Geographic inwestuje w międzynarodową społeczność odkrywców, którzy pomagają zdefiniować niektóre z ważniejszych wyzwań naszych czasów, zdobywają wiedzę, opracowują nowe rozwiązania i inspirują do pozytywnych zmian. Od przyznania pierwszego stypendium w 1890 r. National Geographic Society przekazało ponad 14 000 stypendiów na wszystkich siedmiu kontynentach.

Zasady

Program grantowy National Geographic cieszy się bardzo dużą popularnością – organizatorzy otrzymują znacznie więcej wniosków, niż są w stanie sfinansować. Dofinansowanie mają szanse uzyskać projekty innowacyjne, odważne i potencjalnie transformacyjne, które skupiają się głównie na ochronie przyrody, edukacji, badaniach, storytellingu lub technologii.

Z dofinansowania zwykle wykluczone są działania, które wspierają prace stricte laboratoryjne lub zbierają efekty pracy innych osób.

Na program składają się 3 kategorie grantów:
1. Granty dla rozpoczynających karierę;
2. Granty eksploracyjne;
3. Granty przeznaczone na realizację konkretnych ofert.

Kto może aplikować

Aplikacje przyjmowane są z całego świata. Wniosek składany jest przez lidera, który musi mieć skończone 18 lat i być osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację projektu. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje, ale wnioskodawcą powinna być zawsze osoba w organizacji, która będzie kierować projektem, a nie instytucja.

Jeśli wnioskodawca planuje pracować poza swoim krajem lub społecznością, we wniosku musi podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe co najmniej jednego lokalnego (krajowego) współpracownika jako członka zespołu projektowego. Nie ma górnej granicy wieku dla wniosków składanych na granty dla rozpoczynających karierę. Jednak osoby mające ponad pięć lat doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy w dziedzinie, na której koncentruje się ich projekt, nie kwalifikują się do ww. kategorii grantów. Okres studiów podyplomowych nie wlicza się do tego limitu doświadczenia.

Formalności aplikacyjne

Wszystkie wnioski muszą być złożone za pośrednictwem dedykowanego systemu online. Daty rozpoczęcia projektów powinny przypadać co najmniej sześć miesięcy po terminie składania wniosków.

Granty dla rozpoczynających karierę

Dają możliwość realizacji projektu osobom mniej doświadczonym. Projekty mogą trwać maksymalnie jeden rok. Dofinansowanie wynosi zazwyczaj 5 000 USD i nie może przekroczyć 10 000 USD.

Osoby ubiegające się o ww. grant mogą zostać poproszone o przesłanie dwuminutowego filmu, który posłuży do oceny wniosku. Film może być nagrany w języku ojczystym, ale powinien zawierać angielskie napisy.

Granty eksploracyjne

Przeznaczone są dla doświadczonych liderów projektów w obszarze ochrony przyrody, edukacji, badaniach, storytellingu lub technologii. Od wnioskodawcy i członków jego zespołu oczekuje się pomyślnego zakończenia podobnych projektów z wymiernymi efektami.

Projekty mogą trwać maksymalnie jeden rok. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości od 10 000 do 30 000 USD.

Granty przeznaczone na realizację konkretnych ofert

Termin zgłoszeń na granty oferowane w ramach tej kategorii przypada na 21 października 2020 r.
W chwili obecnej trwa nabór na projekty w ramach następujących ofert:

1. Sztuczna inteligencja dla innowacji na Ziemi.
Wsparcie dla projektów, które tworzą i wdrażają narzędzia sztucznej inteligencji, aby ulepszyć sposób, monitorowania, modelowania, rozumienia i zarządzamy ryzykiem różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych.
Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości od 5 000 do 100 000 USD.

2. Sprawiedliwość i świat przyrody.
Wsparcie dla projektów dokumentujących niedostatecznie reprezentowane społeczności, którym tradycyjnie poświęcano mniej uwagi w opowieściach o ruchu ekologicznym.
Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 80 000 USD.

3. Historie tropikalnych lasów deszczowych.
Wsparcie dla projektów storytellingowych naświetlających historie ekosystemów, zorientowanych na próby złagodzenia lub odwrócenia wpływu człowieka na tropikalne lasy deszczowe. 
Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości od 5 000 do 70 000 USD.

4. Ochrona dużych kotów.
Wsparcie dla projektów zorientowanych na bezpośrednie działania ochronne, aby powstrzymać spadek populacji dużych kotów.
Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 80 000 USD.

5. Odnowienie populacji gatunków na skraju wyginięcia.
Wsparcie dla projektów, które będą wdrażać plany oraz działania ochronne Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody dotyczące gatunków.
Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 50 000 USD.

6. Trwałe skutki: archeologia zrównoważonego rozwoju.
Wsparcie dla projektów koncentrujących się na gromadzeniu i analizie danych archeologicznych, paleośrodowiskowych i paleoklimatologicznych w celu pogłębienia wiedzy na temat interakcji człowiek-środowisko. Efektem projektu ma być wiedza przyczyniająca się do złagodzenia współczesnych kryzysów środowiskowych i klimatycznych.
Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 80 000 USD.

Więcej informacji

#national #geographic #ochrona #przyrody #edukacja #badania #technologia #storytelling

stopka strony