Program grantowy National Geographic


Granty dla mniej i bardziej doświadczonych na innowacyjne projekty o różnorodnej tematyce zorientowane na ochronę przyrody, edukację, badania, storytelling lub technologię.

Od 1888 roku National Geographic inwestuje w międzynarodową społeczność odkrywców, którzy pomagają zdefiniować niektóre z ważniejszych wyzwań naszych czasów, zdobywają wiedzę, opracowują nowe rozwiązania i inspirują do pozytywnych zmian. Od przyznania pierwszego stypendium w 1890 r. National Geographic Society przekazało ponad 14 000 stypendiów na wszystkich siedmiu kontynentach.

Program grantowy National Geographic cieszy się bardzo dużą popularnością – organizatorzy otrzymują znacznie więcej wniosków, niż są w stanie sfinansować. Dofinansowanie mają szanse uzyskać projekty innowacyjne, odważne i potencjalnie transformacyjne, które skupiają się głównie na ochronie przyrody, edukacji, badaniach, storytellingu lub technologii w następujących obszarach tematycznych: Ocean, Ziemia, Dzika przyroda, Historia i kultura ludzkości, Pomysłowość. 

Na program składają się 2 kategorie grantów:
1. Level I
2. Level II

Kto może aplikować

Aplikacje przyjmowane są z całego świata. Wniosek składany jest przez lidera, który musi mieć skończone 18 lat i być osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację projektu. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje, ale wnioskodawcą powinna być zawsze osoba w organizacji, która będzie kierować projektem, a nie instytucja.

Jeśli wnioskodawca pracuje poza swoim krajem lub społecznością, we wniosku musi podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe co najmniej jednego lokalnego (krajowego) współpracownika jako członka zespołu projektowego. 

Granty "Level I"

Dają możliwość realizacji projektu osobom mniej doświadczonym. Projekty mogą trwać maksymalnie jeden rok (w obszarze technologii maksymalnie dwa lata). Dofinansowanie nie może przekroczyć 20 000 USD.

Granty  można przeznaczyć na szkolenia, nawiązywanie kontaktów, coaching, mentoring, itp. realizowane przez innych badaczy National Geographic, ekspertów, etc. Pożądani są beneficjenci gotowi zostać aktywnymi członkami społeczności National Geographic, tzw. Explorer Community.

Granty "Level II"

Przeznaczone są dla doświadczonych liderów projektów realizowanych na rzecz ochrony przyrody, edukacji, badań, storytellingu lub technologii. Od wnioskodawcy i członków jego zespołu oczekuje się pomyślnego zakończenia podobnych projektów z wymiernymi efektami.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 100 000 USD, nie wcześniej niż 6 miesięcy po upływie terminu składania wniosków.

Formalności aplikacyjne

Wszystkie wnioski muszą być złożone za pośrednictwem dedykowanego systemu online, dostępnego na stronie Grantodawcy.

 

#national #geographic #ochrona #przyrody #edukacja #badania #technologia #storytelling

stopka strony