SocialTides


Program dla liderów przedsiębiorczości i przedsiębiorstw społecznych, których celem jest rozwiązywanie lokalnych problemów, a tym samym niesienie korzyści całemu społeczeństwu.

Cel

Misją programu Social Tides jest wspieranie liderów przedsiębiorczości społecznej poprzez wzmacnianie ich zdolności przywódczych oraz skalowanie pomysłów i innowacji społecznych.

INCO, dzięki wsparciu Google.org, zaprasza do programu inkubacyjnego SocialTides Aspire Poland osoby, które mają pomysł na startup a istniejące startupy do składania wniosków w ramach programu SocialTides Grow.

Kto może aplikować

Program Social Tides skierowany jest do osób indywidualnych oraz grup w sektorze publicznym i prywatnym. 

Program SocialTides Aspire-Incubator poszukuje zmotywowanych changemakerów, którzy chcą przekształcić swój pomysł w biznes, do złożenia wniosku.

Program SocialTides Grow-Accelerator szuka firm/organizacji/podmiotów zdecydowanych zwiększyć tempo i skalę swojej innowacji.

Program Social Tides AI-Accelerator przeznaczony jest dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji, które wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML) do wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie.

Zasady

Ścieżka Aspire-Incubator
Dzięki dostępowi do finansowania, mentoringu i szkoleń prowadzonych przez ekspertów branżowych, uczestnicy programu będą mogli rozwijać umiejętności biznesowe i cyfrowe oraz wzmocnić zdolności przedsiębiorcze. Uczestnicy, którzy ukończą program otrzymają grant pieniężny w wysokości do 10 000 euro.

W ramach 2-miesięcznego programu inkubacyjnego, uczestnicy będą mogli:

  • Rozwijać i dopracować swój pomysł na biznes oraz określić jego wpływ.
  • Dowiedzieć się, jak tworzyć modele biznesowe i finansowe, oraz jak pozyskiwać fundusze dla małych firm.
  • Zidentyfikować kluczowe ścieżki rozwoju poprzez badania rynku, dowiedzieć się więcej o projektowaniu identyfikacji wizualnej oraz narzędziach digitalowych.
  • Zaprojektować i zbudować prototyp swojej usługi/produktu.
  • Rozwinąć swoje umiejętności prezentacji swojego pomysłu.
  • Dołączyć do społeczności przedsiębiorców społecznych z całej Polski i Europy, którzy są zaangażowani w wpływ społeczny.
  • Otrzymać grant w wysokości do 10 000 euro.

Ścieżka Grow-Accelarator
Grow Track to intensywny, 8-miesięczny program akceleracji przedsiębiorczości społecznej online, który obejmuje moduły szkoleniowe, warsztaty i spersonalizowane sesje mentorskie prowadzone przez międzynarodowych ekspertów, doświadczonych w zakresie rozwoju organizacyjnego i biznesowego, przywództwa, transformacji cyfrowej oraz pomiaru i zarządzania wpływem społecznym. 

Przeznaczony jest dla startupów z istniejącym produktem lub usługą, które chcą doskonalić swoje umiejętności biznesowe, aby lepiej zarządzać swoim przedsiębiorstwem na obszarze całej Europy. 

Ścieżka AI-Accelerator

Zapewnia narzędzia, wiedzę techniczną,mentoring i grant w wysokości do 250 000 USD, aby przenieść technologię i biznes beneficjentów na wyższy poziom. Wybranych zostanie 10 organizacji mających wpływ, które zbadają potencjał sztucznej inteligencji w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG) w szybko zmieniającym się krajobrazie sztucznej inteligencji i technologii oraz w społeczności podobnie myślących przedsiębiorców społecznych zajmujących się sztuczną inteligencją, z możliwością wzmocnienia powiązań z innymi wysokiej klasy specjalistami. ​ Półroczny program online rozpocznie się w kwietniu 2024 roku i będzie realizowany przy wsparciu ekspertów AI z zespołu Google for Startups Accelerator oraz trenerów z sieci INCO.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji i formularz aplikacyjny dostępne na stronie Organizatora.

#startup #mentoring #dofinansowanie #changemaker #PrzedsiębiorstwaSpołeczne #MVP #SDG

stopka strony