Study Tours to Poland (STP)


Wizyty studyjne w Polsce dla zaangażowanych w życie publiczne studentów pierwszych lat studiów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i wybranych regionów Rosji.

Program powstał przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Borussia”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Wizyty studyjne STP polegają na pracy w międzynarodowej grupie, nastawionej na zdobycie nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

Kto może aplikować
Studenci z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodów briańskiego, kaliningradzkiego, nowogrodzkiego, leningradzkiego i miasta Sankt Petersburg), w wieku od 18–21 lat, z paszportem ważnym. Osoby, które już uczestniczyły w STP nie mogą ponownie ubiegać się o udział w programie. Studenci, którzy aplikują o udział w programie powinni być osobami aktywnymi, zaangażowanymi w sprawy publiczne.

Termin i czas trwania wizyt
12-dniowe wizyty odbędą się wiosną i jesienią.

Koszty uczestnictwa
Proces aplikacji jest bezpłatny. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z wizytą oraz zwraca koszty podróży (do określonych kwot, w zależności od kraju i strefy, określonych w regulaminie). Uczestnicy otrzymują zaproszenia uprawniające do otrzymania bezpłatnych wiz na czas udziału w programie.

Termin zgłoszeń:

  1. grudzień / styczeń 2020r. ( na edycję wiosenną )
  2. do 30 czerwca ( na edycję jesienną )

O kolejnych naborach poinformujemy po ogłoszeniu ich przez organizatora.

Więcej informacji
(informacje dostępne są w języku ukraińskim, rosyjskim i białoruskim).

#aktywność #demokracja #prawa #praktyki #studenci

stopka strony