Program Rozwoju Bibliotek


Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej.

Cel

Tworzenie przestrzeni do zdobywania nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych czasach. Wyposażenie bibliotek i pracujących w nich ludzi w sprzęt i umiejętności, które pozwolą na bieżąco analizować sytuację i reagować na zmianę. Sytuacja jest nowa. Wymaga przemyślenia od nowa roli i oferty bibliotek. Ważne też, żeby w tej nowej rzeczywistości pomagały użytkownikom i użytkowniczkom w zdobywaniu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do dobrego funkcjonowania w czasie ograniczonej mobilności, kiedy technologia staje się narzędziem pracy, dbania o zdrowie, relacje indywidualne i społeczne. 

Kto może aplikować

  • Biblioteki publiczne, niezależnie od swojej formy organizacyjnej
  • Instytucje z terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 50 tys. mieszkańców
  • Biblioteki, które nie brały udziału w PRB lub brały udział w rundach 1 i 2 na prawach bibliotek partnerskich
  • Publiczne biblioteki gminne wraz ze swoimi filiami (jeśli je posiada)
  • Z jednej gminy może być złożony tylko jeden wniosek (czyli może aplikować tylko jedna biblioteka)

Zasady

Oferta jest podzielona na kilka bloków. Na początku zespoły bibliotek będą zaproszone do tego, żeby pod okiem specjalisty rozejrzeć się dookoła i zrobić diagnozę lokalną. To ona będzie punktem wyjścia do przygotowania od nowa Planu Rozwoju Biblioteki. To będzie czas, żeby jeszcze raz przemyśleć misję biblioteki, ale też określić zakres i zaprojektować sposób świadczenia usług biblioteki, także usług online. Po etapie refleksji nad przyszłością biblioteki zaproszone zostaną osoby pracujące w bibliotekach na szkolenia specjalistyczne służące rozwojowi instytucjonalnemu Bibliotek, jak i rozwojowi zawodowemu bibliotekarek i bibliotekarzy. 

Biblioteki otrzymają też sprzęt, który najpierw umożliwi zespołom udział w Programie, a później pozwoli zaoferowanie część usług biblioteki w formie zdalnej lub hybrydowej.

Formalności aplikacyjne

Biblioteki kandydujące do Programu muszą wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem prb.biblioteki.org.

Więcej informacji

stopka strony