Granty Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


PARP_Grupa_PFR_logo-RGB-male.png

Granty na Eurogranty

11.08.2022

Granty na zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w Programach UE....

Fundator:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości »
PARP.png

Program stażowy oraz program Pierwsza praca w PARP

Stały nabór

3-miesięczne płatne staże w PARP oraz możliwość zatrudnienia po okresie stażu w obszarze funduszy unijnych i projektowania działań stymulujących rozwój polskiej gospodarki...

Koordynator:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości »
stopka strony