Granty -

Program stażowy oraz program Pierwsza praca w PARP


3-miesięczne płatne staże w PARP oraz możliwość zatrudnienia po okresie stażu w obszarze funduszy unijnych i projektowania działań stymulujących rozwój polskiej gospodarki

Do kogo skierowany jest program stażowy?
O udział w programie stażowym mogą się ubiegać studenci i absolwenci. Nie ma ograniczeń związanych z kierunkiem studiów, od kandydatów wymaga się m.in. wysokich zdolności analitycznych, komunikatywności, bardzo dobrej znajomości programu MS Office.

Obszary działań PARP
Nabór stażystów prowadzą zespoły z następujących departamentów:
- Wsparcia przedsiębiorczości;
- Analiz i strategii;
- Komunikacji i marketingu;
- Rozwoju startapów;
- Rozwoju kadr w przedsiębiorstwach;
- Koordynacji wdrażania programów;
- Projektów infrastrukturalnych;

oraz biur:
- Zamówień publicznych;
- Informatyki.

Stażyści, którzy uzyskają pozytywną ocenę, mogą ubiegać się o zatrudnienie w ramach programu Pierwsza Praca w PARP. Uczestnicy tego programu zatrudniani są w ramach umowy o pracę, mają też możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Więcej informacji

#przedsiębiorczość, #absolwenci #praktyki #praktyki #studenci #praca

stopka strony