Global Talent - międzynarodowy program praktyk


Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem..

AIESEC jest największą organizacją pozarządową prowadzoną przez studentów. Jest obecny w 107 krajach na świecie i liczy 50 000 aktywnych członków. W AIESEC tworzysz i prowadzisz projekty o różnorodnej tematyce m.in. marketing, technologie informacyjne, edukacja międzykulturowa itp. Masz również możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną, bierzesz udział w międzynarodowych konferencjach, a także zdobywasz nowe umiejętności, takie jak: zarządzanie czasem, sztuka prezentacji, sprzedaż czy negocjacje.

Od kandydatów na praktykę i wolontariat oczekują: 
- znajomości języka angielskiego, 
- motywacji do wyjazdu w przeciągu 3 miesięcy.

W przypadku praktyk (techniczne, edukacyjne, biznesowe) wymagane jest doświadczenie zawodowe lub studia (min. 3 rok) w obszarze, w którym chcesz odbyć praktykę

Organizacja gwarantuje: 
- przygotowanie do wyjazdu, 
- pomoc w załatwieniu formalności, 
- zakwaterowanie i pomysł na spędzenie czasu wolnego podczas praktyki, która może trwać od 6 tygodni do 18 miesięcy.

Ze względu na zakres odpowiedzialności stawianych przed praktykantem można wyróżnić praktyki: wolontariat, techniczne, edukacyjne i biznesowe.

WOLONTARIAT

Wolontariat jest skierowany dla studentów lub absolwentów wszystkich kierunków, a w szczególności: socjologii, kulturoznawstwa, psychologii. Wolontariuszem można zostać już na 1 roku studiów. W większości krajów wolontariusze mają pokryte koszty zakwaterowania, a czasami również wyżywienia.

Wolontariat organizowany jest o różnej tematyce m.in.: projekty społeczno-edukacyjne, HIV/AIDS, różnorodność kulturowa, nauka języka angielskiego w szkołach, jak również pomoc w organizacjach pozarządowych, domach dziecka.

PRAKTYKI TECHNICZNE

Praktyki techniczne są przeznaczone dla studentów i absolwentów: informatyki, mechaniki, inżynierii, chemii. Są to zwykle praktyki dłuższe, od 3-6 miesięcy, do roku. Zdarzają się praktyki oferowane przez międzynarodowe firmy i korporacje, jak Tata Consultancy Services Ltd. Doświadczenie zawodowe jest wymagane.

PRAKTYKI EDUKACYJNE

Praktyki edukacyjne są przeznaczone dla studentów i absolwentów filologii oraz lektorów szkół językowych. Organizowane są zazwyczaj w szkołach językowych, placówkach społecznych, organizacjach pozarządowych lub firmach. Najczęściej mają na celu naukę języka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Doświadczenie zawodowe jest mile widziane.

PRAKTYKI BIZNESOWE

Praktyki biznesowe są przeznaczone dla studentów i absolwentów: ekonomii, zarządzania, marketingu, PR, finansów. Praktyki realizowane są w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w międzynarodowych korporacjach. Doświadczenie zawodowe jest wymagane.

Więcej informacji na stronie organizatora.
 

#absolwenci #praktyki #studenci #praktyki #wolontariat

stopka strony