Program grantowy Fundacji Komputronik


Masz pomysł na poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu? Złóż wniosek w programie grantowym Fundacji Komputronik.

Cel

Dawać szansę na rozwój ludziom ambitnym, którzy z powodów ekonomicznych lub społecznych nie są w stanie pokonać barier oddzielających ich od świata wielkich możliwości.

Kto może aplikować

Wsparcie skierowane jest dla osób bądź instytucji, które już posiadają inspiracje i przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we wniosku.

Zasady

  • Wsparcie charytatywne może zostać udzielone w postaci pomocy materialnej, np. dotacje pieniężne czy karty podarunkowe oraz pozamaterialnej, np. szkolenia.
  • Wsparcie charytatywne przyznawane jest na podstawie oceny potencjalnego wpływu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów poszczególnych projektów.
  • Przyznane wsparcie można wykorzystać wyłącznie do realizacji celów zawartych we wniosku o przyznanie wsparcia charytatywnego np. zakup potrzebnego sprzętu.

Formalności aplikacyjne

Wniosek może zostać złożony bezpośrednio przez osobę lub instytucję, która ma być również beneficjentem zgłoszonego projektu, a także przez osobę lub instytucję posiadającą moc prawną do reprezentowania beneficjentów zgłoszonego projektu.

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie wniosku o wsparcie dostępnego na stronie Fundacji Komputronik i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres fundacja@fundacjakomputronik.pl.

Więcej informacji 

#komputronik #pomoc #wsparcie

stopka strony