Organizacje

Fundacja Komputronik

Poznań, Polska

ul. Wołczyńska 37, 60-003


email: kontakt@fundacjakomputronik.pl
www: https://fundacjakomputronik.pl

Zadaniami priorytetowymi jest realizacja celów, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.


stopka strony