Granty -

Staże, wizyty studyjne i praktyki w Europejskim Komitecie Regionów


Europejski Komitet Regionów (ECR) oferuje płatne staże a także niepłatne wizyty studyjne i praktyki dla urzędników.
 

Cel

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Dzięki realizowanym praktykom i stażom w Komitecie młodzi ludzie mogą poznać cele i sposób działania tej instytucji, nabyć nowe doświadczenie w międzykulturowym środowisku oraz rozwinąć wiedzę zdobytą podczas studiów i kariery zawodowej.

PŁATNE STAŻE

ECR oferuje 5 miesięczne staże w jednym ze swoich departamentów w Brukseli. Staż realizowany jest w wymiarze 40 godzin tygodniowo a wynagrodzenie miesięczne wynosi 1200 euro. Uczestnicy otrzymują rekompensatę za wydatki poniesione na podróż do miejsca realizacji stażu oraz podróż powrotną do domu. Ponadto wszyscy stażyści otrzymają miesięczną dietę będącą częścią kosztów transportu lokalnego w Brukseli.

Kto może aplikować:
Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:
 

 • być obywatelem UE, w wyjątkowych przypadkach akceptowane są także kandydatury spoza UE;
 • ukończyć co najmniej pierwszy etap studiów przed upływem terminu składania wniosków;
 • mówić płynnie w jednym z oficjalnych języków UE i dobrze w drugim, jednym z nich musi być angielski lub francuski;
 • nie mieć doświadczenia pracy lub praktyk w unijnej instytucji trwającego dłużej niż 8 tygodni.
   

Terminy aplikowania:
1 stycznia – 31 marca (na staże odbywające się jesienią)
1 lipca – 30 września (na staże odbywające się wiosną).

Formalności aplikacyjne:
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Etapem selekcji mogą być też rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

 

KRÓTKOTERMINOWE WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne organizowane są w celu umożliwienia zakończenia przez uczestnika konkretnego projektu (np. badawczego) bezpośrednio związanego z działalnością ECR lub w związku z potrzebą zapoznania się z pracą wykonywaną w wybranym departamencie ECR.

Wizyty studyjne realizowane są w jednym z departamentów ECR w Brukseli i trwają od 1 do 4 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. Wymagane jest zaangażowanie w wymiarze 40 godzin tygodniowo, organizatorzy nie zapewniają wynagrodzenia.

Kto może aplikować:
Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:
 

 • być obywatelem UE, w wyjątkowych przypadkach akceptowane są także kandydatury spoza UE;
 • ukończyć co najmniej pierwszy etap studiów przed upływem terminu składania wniosków (możliwe są odstępstwa o ile kandydat pomyślnie ukończył połowę pierwszego etapu studiów);
 • mówić płynnie w jednym z oficjalnych języków UE i dobrze w drugim, jednym z nich musi być angielski lub francuski.

Formalności aplikacyjne:
Stały nabór. Dokumenty aplikacyjne, w tym życiorys i list motywacyjny należy przesłać na adres trainee@cor.europa.eu
 

PRAKTYKI DLA URZĘDNIKÓW
Oferta przeznaczona jest dla urzędników i pracowników służby publicznej wszystkich szczebli. Praktyki realizowane są w jednym z departamentów ECR w Brukseli i trwają od 1 do 4 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. Wymagane jest zaangażowanie w wymiarze 40 godzin tygodniowo, organizatorzy nie zapewniają wynagrodzenia.

Kto może aplikować:
Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:
 

 • być obywatelem UE, w wyjątkowych przypadkach akceptowane są także kandydatury spoza UE;
 • mieć ukończone studia lub trzy lata doświadczenia  zawodowego  porównywalnego  z nauką na uczelni wyższej;
 • pracować na stanowisku, na którym obowiązki korespondują z obowiązkami „administratorów” w unijnej administracji;
 • mówić płynnie w jednym z oficjalnych języków UE i dobrze w drugim, jednym z nich musi być angielski lub francuski.

Formalności aplikacyjne:
Stały nabór. Dokumenty aplikacyjne, w tym życiorys i list motywacyjny należy przesłać na adres trainee@cor.europa.eu
 

Więcej informacji

#staże #praktyki #wizyty #studyjne #administracja #ue

stopka strony