Granty -

Młodzi Światu - Salezjański Wolontariat Misyjny


Program wolontariacki polegający na pomocy najuboższym z krajów misyjnych.

Salezjanie są międzynarodowym zgromadzeniem zakonnym zajmującym się pracą wychowawczą z młodzieżą.

Cele
Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu" to stowarzyszenie osób świeckich, które pomagają najuboższym z krajów misyjnych. Pomoc ta realizowana jest zarówno w wymiarze duchowym, finansowym jak i w formie określonej pracy wolontariuszy na misjach. Zadaniem wolontariuszy jest pomoc w pracy misjonarzy.

Kto może zostać wolontariuszem
Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobrą znajomość języka obcego obowiązującego w danym kraju misyjnym. Osoba musi pokryć koszty ubezpieczenia, szczepień oraz transportu na placówkę misyjną oraz przez minimum rok brać czynny udział w działalności SWM.

Decyzję o kwalifikacji podejmuje duszpasterz SWM.

Informacje o zasadach uczestnictwa i możliwościach wyjazdu można uzyskać na spotkaniach (terminarz na stronie www).

SWM organizuje wolontariat m.in. w Rosji, Peru, Kenii, Albanii i na Ukrainie. Projekty w Afryce dotyczą np. budowania szkoły (placówka misyjna w Tema Ashaiman, Ghana), pracy pedagogicznej, pomocy medycznej (Uganda), pracy w domu dla dzieci ulicy Don Bosco (Kuwinda, Nairobia), budowania boiska (Malawi) i trwają rok, albo dłużej.

#wolontariat

stopka strony