Granty Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU


GRANT

Młodzi Światu - Salezjański Wolontariat Misyjny

Czekamy...

Program wolontariacki polegający na pomocy najuboższym z krajów misyjnych.... »

Koordynator:  Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU »