Granty -

Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco


Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco to propozycja dla wierzących, którzy chcą pomagać w odległych krajach. Prowadzony jest przez Salezjański Ośrodek Misyjny (SOM) z Warszawy. Wolontariusze swoim życiem i codziennymi czynami świadczą o swojej wierze. To ewangelizacja w działaniu. 

Kto może aplikować

Osoby wierzące, między 18 a 35 rokiem życia. 

Przed wyjazdem na misję kandydat przechodzi badania psychologiczne, sprawdzające, czy jest gotowy wyjechać na wolontariat misyjny.

Przygotowanie do wyjazdu to przede wszystkim udział w spotkaniach formacyjnych. SALEZJAŃSKA FORMACJA MISYJNA to czas rozeznania powołania i motywacji do pracy misyjnej. Każde spotkanie to wspólna modlitwa, gry i zabawy integracyjne, poznawanie duchowości salezjańskiej oraz charakteru pracy na różnych placówkach misyjnych.

Zasady

Zgodnie z charyzmatem salezjańskim wolontariusze zawsze pracują z dziećmi i młodzieżą. Może to być organizowanie zajęć w oratorium, świetlicy lub w szkole. Działają też zadaniowo: pomagają w przychodniach zdrowia, uczą zawodów, remontują sale szkolne. 

Na misję można wyjechać do krajów Afryki, Azji, Europy Wschodniej czy Ameryki Południowej. O wyborze placówki misyjnej decyduje dyrektor SOM, ale przy podejmowaniu decyzji zostaną wzięte pod uwagę umiejętności kandydata . 

Wolontariusze mieszkają w budynkach należących do wspólnoty salezjańskiej, ale zawsze mają oddzielne pomieszczenie do własnej dyspozycji. Jest tam prąd i bieżąca woda, a często także podłączenie do Internetu (choć w wielu krajach misyjnych możesz doświadczyć krótszych lub dłuższych przerw w dostawach prądu, a czasem i wody).

Wolontariusze nigdy nie są wysyłani do krajów, w których trwa konflikt zbrojny lub istnieje zagrożenie utraty zdrowia lub życia.

Formalności aplikacyjne

Aby zostać wolontariuszem należy najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora.

Wyjazd na misje krótkoterminowe (do 3 miesięcy) lub misje długoterminowe (około 12 miesięcy), oznacza, że należy zgłosić się najpóźniej w październiku i uczestniczyć we wszystkich spotkaniach do końca roku formacyjnego. Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie Organizatora.

Dofinansowanie

Koszty utrzymania na misji (nocleg, wyżywienie) pokrywa placówka misyjna, goszcząca wolontariusza. Organizatorzy pokrywają także koszty ubezpieczenia.

Koszty po stronie wolontariusza to koszty wyjazdu, które obejmują głównie zakup biletu i szczepień obowiązkowych podczas podróżowania do danego kraju. Koszty są różne w zależności od miejsca docelowego. Cena biletu lotniczego przy wyjeździe długoterminowym do Afryki lub Ameryki Południowej waha się od 3 tys. do 5 tys. złotych. Cennik szczepień jest dostępny na stronach internetowych Poradni Medycyny Podróży oraz w Punktach Szczepień Ochronnych.

#wiara #wolontariat #misja #pomoc

stopka strony