Granty -

Salezjański Wolontariat Misyjny (Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco)


Salezjański Wolontariat Misyjny (Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco) to propozycja dla wierzących, którzy chcą pomagać w odległych krajach.

Cel

Misją Programu jest wychowywanie dzieci i młodzieży, tzw. ewangelizacja w działaniu. Zadanie to wykonują wolontariusze, którzy przygotowując się do niego sami mają okazję rozwinąć odpowiednią motywację i znaleźć swoje powołanie.

Kto może aplikować

W wolontariacie mogą uczestniczyć osoby, które:

  • mają od 18 do 35 lat;
  • są wierzące;
  • znają w stopniu komunikatywnym język kraju, w którym będzie realizowany wolontariat;
  • uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach przygotowawczych, które odbywają się w wybrane weekendy od września do czerwca. Każde spotkanie to wspólna modlitwa, gry i zabawy integracyjne, poznawanie duchowości salezjańskiej oraz charakteru pracy na różnych placówkach misyjnych.

 Ponadto, każda z placówek może przedstawić własne wymagania wobec kandydatów. 

Zasady

Misje mogą być krótkoterminowe (do 3 miesięcy) lub długoterminowe (około 12 miesięcy). Wolontariusze mają zapewnione mieszkanie, wyżywienie i ubezpieczenie, sami pokrywają koszty podróży i szczepień.

O wyborze placówki decyduje Dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego biorąc pod uwagę umiejętności i preferencje kandydatów.

Z wolontariuszem podpisywana jest umowa. Zadania wykonywane podczas wolontariatu zależą od specyfiki placówki przyjmującej, może to być organizowanie zajęć w oratorium, świetlicy, w szkole lub inny rodzaj pracy wychowawczej. Po powrocie wolontariusze prowadzą tzw. animację misyjną, czyli dzielą się swoimi doświadczeniami w mediach, szkołach, parafiach, itp.

Formalności aplikacyjne

Aby się zgłosić należy wypełnić formularz i podać w nim powody wyjazdu na misję. Zgłoszenia na kolejny rok można przesyłać najpóźniej w październiku. Następny etap to rozmowa.

Wybrane osoby będą uczestniczyć w rocznym kursie przygotowawczym (formacja misyjna) a przed wyjazdem przechodzą badania psychologiczne sprawdzające czy są gotowe uczestniczyć w przedsięwzięciu.

Więcej informacji

#międzynarodowy #wolontariat #misyjny #wiara #ewangelizacja #misje #Bóg

stopka strony