Wolontariat długoterminowy Stowarzyszenia ASF


Roczne projekty wolontariatu w Niemczech i Wielkiej Brytanii na rzecz wsparcia seniorów, osób z niepełnosprawnościami, chorych psychicznie, osób z mniejszymi szansami, a także na rzecz działań z zakresu edukacji historycznej i politycznej.

Kto może aplikować

Większość wolontariuszy mieści się w przedziale wiekowym między 18 a 27 rokiem życia, ale aplikować można już od ukończenia 18 roku życia.

W zdecydowanej większości projektów wymagana jest dobra znajomość języka obcego.

Od uczestników wymaga się ponadto otwartości na nowe doświadczenia a w przypadku niektórych ofert również konkretnych umiejętności.

Zasady

Wolontariusze mają zapewnione m. in.:

  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • kieszonkowe,
  • koszty transportu i ubezpieczenia,
  • udział w seminariach i kursach językowych.

Wolontariat trwa 12 miesięcy, rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w sierpniu następnego roku.

Formalności aplikacyjne

Obowiązuje kilka terminów aplikowania, w zależności od miejsca zamieszkania wolontariuszy i kraju docelowego wyjazdu. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza aplikacyjnego. Na tej podstawie Organizatorzy skontaktują się w z wybranymi kandydatami, przeprowadzą rozmowy a następnie zaproponują konkretne oferty. Więcej informacji na stronie Organizatora.

#wolontariat #międzynarodowy #asf #niemcy #uk #wielka brytania

stopka strony