Organizacje

Salezjański Ośrodek Misyjny

Warszawa, Polska

Korowodu 20, 02-82

tel.: 22 644 86 78
email: som@misjesalezjanie.pl
www: https://misjesalezjanie.pl/kontakt/

SALEZJAŃSKI OŚRODEK MISYJNY (SOM) powstał we wrześniu 1981 roku w związku z posłaniem pierwszej grupy polskich misjonarzy salezjańskich do Zambii w ramach „Projektu Afryka”. Motywacją założycieli było stworzenie miejsca, do którego misjonarze mogliby wrócić i nabrać sił po trudach pracy misyjnej. Z czasem Ośrodek stał się nie tylko domem dla misjonarzy, ale także zapleczem na rozwijanie ich działalności misyjnej. Powstały nowe działy – Projekty Misyjne, Adopcja na Odległość, które umożliwiały materialne wsparcie placówek misyjnych. W 2002 roku Ośrodek rozpoczął przygotowywanie wolontariuszy świeckich do wyjazdu na misje. Tak powstał Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco (MWDB).


stopka strony