Granty -

Płatne staże w Trybunale Sprawiedliwości UE


Trybunał Sprawiedliwości każdego roku, w dwóch terminach, oferuje ograniczoną liczbę płatnych staży dla absolwentów studiów z zakresu prawa, nauk politycznych i tłumaczeń konferencyjnych. 
 

Trybunał Sprawiedliwości każdego roku, w dwóch terminach, oferuje ograniczoną liczbę płatnych staży dla absolwentów studiów z zakresu prawa, nauk politycznych i tłumaczeń konferencyjnych.

Staże odbywają się głównie w Dyrekcji Badań i Dokumentacji, w służbie kontaktów z mediami i informacji, w Dyrekcji Generalnej Tłumaczeń i w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych.

Kwota stypendium wynosi 1.493, 00 EUR netto miesięcznie.

Stażyści otrzymujący stypendium, których miejsce zamieszkania znajduje się w odległości ponad 200 km od siedziby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzyskują zwrot kosztów podróży w wysokości 150,00 EUR.


Kto może aplikować
Osoby posiadające dyplom uniwersytecki ukończenia studiów z zakresu prawa lub nauk politycznych (specjalizacja prawo) albo, w przypadku staży w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, dyplom tłumacza konferencyjnego.
Ze względów administracyjnych wymagana jest dobra znajomość języka francuskiego.

Jak aplikować
Należy wypełnić, a następnie wydrukować i przesłać formularze znajdujące się na stronie Trybunału.

Staże w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, trwające od dziesięciu do dwunastu tygodni, przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodych absolwentów studiów bądź podyplomowych kursów tłumaczenia konferencyjnego, których kombinacja językowa jest szczególnie interesująca dla Dyrekcji. 
 

Staż daje młodym tłumaczom konferencyjnym możliwość doskonalenia się w sztuce tłumaczenia, w szczególności tłumaczenia prawniczego, pod okiem doświadczonych kolegów. Obejmuje przygotowanie do rozpraw, pracę nad terminologią oraz tłumaczenie w „niemej kabinie". Do jego odbycia potrzebna jest taka znajomość języka francuskiego, która pozwala na czytanie tekstów.

Więcej informacji na stronie koordynatora.

stopka strony