Organizacje

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Luxembourg, Luxembourg

Palais de la Cour de Justice Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg, l-2925

tel.: (352) 4303-1
www: http://curia.europa.eu/

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonuje wykładni prawa unijnego, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach członkowskich. Rozstrzyga też spory prawne między rządami krajów Unii a jej instytucjami.

W określonych sytuacjach do Trybunału mogą również wnosić sprawy osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje UE.


stopka strony