Granty -

Staże w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)


Płatne staże dla studentów i absolwentów zainteresowanych prawami człowieka, stosunkami międzynarodowymi 
lub dyplomacją.

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała 24 października 1945 roku w wyniku wejścia w życie podpisanej 26 czerwca 1945 w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest utrzymywanie pokoju na świecie i rozwijanie przyjaznych stosunków między państwami. Główna siedziba ONZ mieści się w Nowym Jorku. 

Kto może aplikować

Staże przeznaczone są dla absolwentów lub studentów ostatnich lat. Kandydaci powinni świetnie znać jeden z trzech języków ONZ: angielski, hiszpański lub francuski.

Wynagrodzenie

Stażyści otrzymują stypendium pozwalające na pokrycie kosztów utrzymania. Jego wysokość zależy od miejsca odbywania praktyk.

Formalności aplikacyjne

Ogłoszenia dotyczące naboru stażystów publikowane są na bieżąco na stronach ONZhttps://careers.un.org/home?language=en.

#ONZ #Staż #Student #Absolwent

stopka strony