Organizacje

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

New York, Stany Zjednoczone Ameryki

760 United Nations Plaza, 10017


www: https://www.un.org/en/

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała po II wojnie światowej. Ma na celu utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, a także rozwój przyjaznych stosunków pomiędzy państwami członkowskimi. Pierwsza Konferencja Narodów Zjednoczonych odbyła się 25 kwietnia 1945 r. w San Francisco. Oficjalnie ONZ powołano do życia 24 października 1945 r. Polska podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych 15 października 1945 r.


stopka strony