Granty -

Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich


Stypendia na wizyty w niemieckich uczelniach skierowane do grup studentów wszystkich kierunków oraz towarzyszącego im nauczyciela akademickiego

Cele programu
Stypendia umożliwiają grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.

Kto może ubiegać się o fundusze
O stypendium mogą się ubiegać 10-15 osobowe grupy studentów wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki (który składa wniosek).

Wysokość stypendium
50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika, 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane na konto uczelni/ wydziału przed rozpoczęciem podróży (pozostałe 10% wypłacane jest po otrzymaniu sprawozdania).

Czas trwania podróży: 7-12 dni.

Studenci powinni samodzielnie przygotować podróż. Program podróży musi być ustalony wspólnie z niemieckimi partnerami/instytucjami, które zostaną odwiedzone (szkoły wyższe, instytuty naukowe, zakłady przemysłowe, instytucje publiczne) w kilku niemieckich miastach. Grupa powinna posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim.

Terminy składania wniosków:

  • 1 listopada na podróże od 1 marca
  • 1 lutego na podróże od 1 czerwca
  • 1 maja na podróże od 1 września


Więcej informacji na stronie organizatora.
Opis programu

stopka strony