PNWM: Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży


Dofinansowanie indywidualnych spotkań młodzieży, która w ciągu 3 ostatnich lat poznała się na projekcie organizowanym w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin.

Zasady

 • w spotkaniu biorą udział maksymalnie 3 osoby: gospodarz i maksymalnie dwoje gości w wieku od 15 do 26 lat;
 • pobyt trwa od 4 do 14 dni;
 • uczestnicy/uczestniczki wymiany mogą swobodnie zaplanować program spotkania; ważne, aby w tym czasie lepiej poznać codzienność, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada;
 • jeśli gospodarz podejmuje gościa/ gości w swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, wyżywienie oraz stosowną opiekę;
 • gość/ goście we własnym zakresie dba/-ją o ubezpieczenie niezbędne na czas udziału w wymianie;
 • w programie #2amongmillions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz – gospodarza.

Organizatorzy zachęcają do planowania indywidualnych wymian na zasadzie wzajemności (wizyta i rewizyta); nie jest to jednak warunek otrzymania dofinansowania.

Uczestnictwo osób niepełnoletnich wymaga zgody ich rodziców/ opiekunów prawnych – w tym przypadku to oni są oficjalnymi wnioskodawcami i sygnują wniosek.

Formalności aplikacyjne

 • aby otrzymać dotację, gość/goście i gospodarz wypełniają krótki formularz „Wspólny wniosek #2amongmillions”, podpisują i przesyłają do PNWM za pośrednictwem portalu OASE.
 • ważne, aby wniosek wpłynął do PNWM nie później niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem;
 • goście z Polski otrzymują dotację przelewem w złotówkach, a goście z Niemiec w euro – zaliczkę jeszcze przed spotkaniem, a pozostałą część po powrocie z wizyty i przesłaniu do PNWM wspólnego sprawozdania oraz skanu biletów.

Dofinansowanie

 • zwrot kosztów podróży gościa/gości od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech i z powrotem, maksymalnie o wartości równej cenie biletu kolejowego 2. klasy;
 • kieszonkowe dla gościa/gości w wysokości po 75 złotych na 1 dzień pobytu.

 

#spotkania #wymiany #pnwm #2amongmillions #kultura #demokracja #studenci #młodzież

stopka strony