Organizacje

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Warszawa, Polska

ul. Alzacka 18, 03-972

tel.: +48 22 5188910
email: biuro@pnwm.org
www: https://pnwm.org/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. PNWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi.


stopka strony