Organizacje

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Warszawa, Polska

ul. Alzacka 18, 03-972

tel.: 795544055
email: maja.kiedrowska@dpjw.org
www: https://pnwm.org/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.17 czerwca 1991 roku, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego, podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o niemiecko-polskiej współpracy młodzieży. W ten sposób urzeczywistniono ideę pierwszego niekomunistycznego premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i ówczesnego kanclerza federalnego Helmuta Kohla. PNWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi.
stopka strony