Zachować pamięć: polsko-niemieckie projekty młodzieżowe


Program wspierający polsko-niemieckie i trójstronne projekty młodzieżowe realizowane w miejscach pamięci związanych z nazistowskim terrorem.

Cel

Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)  ma na celu umożliwienie młodzieży z Polski i Niemiec (oraz ewentualnie kraju trzeciego) wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. 

Poznawana historia stanowi dla młodzieży jednocześnie punkt wyjścia do pogłębionych rozważań na temat problemów występujących we współczesnym świecie, takich jak łamanie praw człowieka, wykluczenie, ksenofobia czy przejawy dyskryminacji. Podczas wspólnych warsztatów młodzież zastanawia się nad ich przyczynami, skutkami oraz możliwościami zapobiegania lub reagowania na te zjawiska. 

Kto może aplikować

Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

Zasady

Projekty powinny być pomyślane jako wspólna nauka historii, która z jednej strony ma przybliżyć przyczyny i społeczny kontekst zbrodni nazistowskich, problematykę ksenofobi, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń oraz sposoby reagowania na te zjawiska, a z drugiej – stanowić wkład na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości, wzajemnego poznania się i zrozumienia narodów.

Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników, a wspólny program trwa od 4 do 14 dni.

Projekty mają również przyczynić się do rozwoju odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej uczestników.

Kto może wziąć udział
Młodzież z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju, w wieku od 14 do 26 lat. 

Miejsca realizacji projektów
Miejsca pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” to miejsca upamiętniania ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych obozów pracy, koncentracyjnych, obozów zagłady, byłych gett. Młodzież może skorzystać z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych. 

PNWM umożliwia dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo.

Formalności aplikacyjne

Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, należy złożyć wniosek online o dofinansowanie oraz wypełnić formularz uzupełniający.

Terminy składania wniosków:

  • do 28 lutego 2023 roku,
  • do 31 maja 2023 roku.

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Wpisując tytuł projektu we wniosku, prosimy dopisać „Zachować pamięć”.

Dofinansowanie

Dotacje PNWM na projekty w ramach programu „Zachować pamięć” zostaną dofinansowane maksymalnymi stawkami ryczałtowymi wynikającymi z Wytycznych PNWM. Kwoty stawek znajdują się na stronie internetowej.

#aktywność #prawa #ngo #rasizm #szkoła #młodzież #inicjatywy #organizacje #osoby

stopka strony