Zachować pamięć: polsko-niemieckie projekty młodzieżowe


Program wspierający polsko-niemieckie i trójstronne projekty młodzieżowe realizowane w miejscach pamięci związanych z nazistowskim terrorem.

Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)  ma na celu umożliwienie młodzieży z Polski i Niemiec (oraz ewentualnie kraju trzeciego) wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru i skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca – lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych. 
 

Projekty powinny być pomyślane jako wspólna nauka historii, która z jednej strony ma przybliżyć przyczyny i społeczny kontekst zbrodni nazistowskich, problematykę ksenofobi, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń oraz sposoby reagowania na te zjawiska, a z drugiej – stanowić wkład na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości, wzajemnego poznania się i zrozumienia narodów.

Projekty mają również przyczynić się do rozwoju odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej uczestników.

Miejsca realizacji projektów
Miejsca pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” to miejsca upamiętniania ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych obozów pracy, koncentracyjnych, obozów zagłady, byłych gett.

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia w 2022 roku dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo.
 

Kto może wziąć udział
Młodzież z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju, w wieku od 14 do 26 lat.

Kto może składać wnioski
Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

Składanie wniosków
Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, należy złożyć wniosek online o dofinansowanie oraz wypełnić formularz uzupełniający.

Terminy składania wniosków:
 

  • do 28 lutego 2022 roku,
  • do 30 kwietnia 2022 roku,
  • do 30 września 2022 roku.

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Wpisując tytuł projektu we wniosku, prosimy dopisać „Zachować pamięć”.

Dofinansowanie
Dotacje PNWM na projekty w ramach programu „Zachować pamięć” zostaną dofinansowane maksymalnymi stawkami ryczałtowymi wynikającymi z Wytycznych PNWM. Kwoty stawek znajdują się na stronie internetowej.


Więcej informacji na stronie fundatora.

#aktywność #prawa #ngo #rasizm #szkoła #młodzież #inicjatywy #organizacje #osoby

stopka strony