Granty podróżne Fundacji Zis


Fundacja Zis zaprasza młodych ludzi w wieku od 16 do 20 lat do aplikowania o stypendia na zagraniczne podróże.

Kto może aplikować

Aplikować mogą młode osoby w wieku 16-20 lat, które nie rozpoczęły jeszcze studiów.

Zasady

- podróż związana jest z opracowaniem/badaniem wybranego tematu; 
- jest podejmowana samodzielnie; 
- jest opłacana tylko z grantu (700 euro); 
- trwa co najmniej 4 tygodnie; 
- ma miejsce za granicą. UWAGA: uczestnicy spoza Niemiec muszą wyjechać do kraju niemieckojęzycznego lub wybrać temat związany z niemiecką kulturę; 
- transport samolotem jest zabroniony; 
- każdy uczestnik ma doradcę (mentora) wspierającego w organizacji wyjazdu (drogą mailową); 
- uczestnicy składają raport z projektu (minimum 8000 słów), dziennik podróży lub alternatywną dokumentację;
- wyjazdy do regionów objętych działaniami wojennymi lub gwałtownymi konfliktami etnicznymi nie będą sponsorowane.

Formalności aplikacyjne

Kandydaci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rodzice kandydatów proszeni są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgody (nawet jeśli młoda osoba osiągnęła już pełnoletniość).

#podróż #podróżowanie #Niemcy #aktywność #kultura #młodzież

stopka strony