Eksperyment Wymiana

Program wspierania projektów STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży


Dofinansowanie projektów międzynarodowych wymian młodzieży poruszających zagadnienia zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

Cel

STE(A)M - Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka).

Celem programu jest zwiększenie wśród uczniów wiedzy z zakresu STE(A)M, twórczego i krytycznego myślenia oraz międzynarodowego doświadczenia. Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalające młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować przyszłość. 

Kto może aplikować

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać szkoły, organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

Zasady

Zasady realizacji projektu:

 • spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego;
 • temat wybrany wspólnie z grupą partnerską ma odnosić się do zagadnień z zakresu STE(A)M,
 • tytuł, opis projektu i zaplanowane działania odnoszą się do wybranego tematu,
 • minimum 50% programu stanowi praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież aktywnie eksperymentuje, odkrywa i prowadzi dokumentację podjętych działań,
 • wspólny program trwa od 4 do 14 dni,
 • grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 12 do 26 lat,
 • projekt zostanie podsumowany dokumentacją w wybranej przez siebie formie.

Formalności aplikacyjne

Aby zgłosić projekt do programu „Eksperyment Wymiana”, należy złożyć wniosek PNWM online o dofinansowanie oraz wypełnić formularz uzupełniający.

Terminy składania wniosków:

 • do 28 lutego,
 • do 31 maja.

Dofinansowanie

Projekty stacjonarne: 

 • dofinansowanie kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego.

Projekty online i hybrydowe: 

 • PNWM przyznaje dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz ryczałt organizacyjny i techniczny lub ryczałt trener online.

Ponadto na dni programu realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną PNWM może przyznać dofinansowanie według stawek jak w projektach realizowanych w placówkach kształceniowych.

Stawki dofinansowania.

Dodatkowe informacje

Decyzję o przyznaniu dotacji w ramach programu „Eksperyment Wymiana” PNWM podejmie po upłynięciu terminu nadsyłania wniosków. Informacja o niej zostanie przesłana najpóźniej 4 tygodnie po ww. terminach.

Projekty niezakwalifikowane do programu „Eksperyment Wymiana”, jednak spełniające ogólne kryteria dotacji, PNWM dofinansuje zgodnie z wytycznymi wspierania i wynikającymi z nich stawkami.

#wymiany #projektymłodzieżowe #nauka #steam #wymianymłodzieżowe #wspólnanauka #eksperymenty #naukiścisłe

stopka strony