Program Pajacyk


W ramach programu  szkoły, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.

Pajacyk działa w 3 modelach:
I. Pajacyk ogólny
– skierowany do szkół i organizacji prowadzących świetlice. Wnioski składa się bezpośrednio do Polskiej Akcji Humanitarnej. Dofinansowanie przyznawane jest na cały rok szkolny.
II. Pajacyk wakacyjny
– skierowany do organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego. Wnioski składa się bezpośrednio do PAH. Dofinansowane przyznawane jest na okres wakacji letnich.
III. Pajacykowa Sieć Pomocowa
– skierowana do organizacji działających lokalnie chcących dożywiać dzieci w swoim regionie (z wyłączeniem własnych placówek). Działa na zasadzie regrantingu. PAH podpisuje umowę partnerską na działania w zakresie dożywiania z organizacją lokalną.

Kto może się starać o dofinansowanie:

  • Szkoły i organizacje pozarządowe prowadzące świetlice mogą się starać o dofinansowanie żywienia na cały rok szkolny.
  • Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła, prowadzące placówki wsparcia dziennego, mogą się starać o dofinansowanie żywienia podczas wakacji letnich.
  • Organizacje działające w środowisku lokalnym, chcące dożywiać dzieci w regionie mogą zostać partnerami Pajacyka.

Terminy naborów:

  • Pajacyk w wakacje 2020 (zgłoszenia 10.III – 1.VI.2020) Nabór zamknięty.
  • Pajacyk w roku szkolnym 2020/2021 (zgłoszenia 15.VI – 20.VII.2020) Nabór zamknięty.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#wyrównywanie #zdrowie #szkoła #nauczyciele