Program Pajacyk

Szkoły, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.


W ramach programu szkoły, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.

Pajacyk działa w 4 modelach:

I. Pajacyk ogólny – skierowany do szkół i organizacji prowadzących świetlice. Wnioski składa się bezpośrednio do Polskiej Akcji Humanitarnej. Dofinansowanie przyznawane jest na cały rok szkolny.

II. Pajacyk wakacyjny – skierowany do organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego. Wnioski składa się bezpośrednio do PAH. Dofinansowane przyznawane jest na okres wakacji letnich.

III. Pajacykowa Sieć Pomocowa – skierowana do organizacji działających lokalnie chcących dożywiać dzieci w swoim regionie (z wyłączeniem własnych placówek). Działa na zasadzie regrantingu. PAH podpisuje umowę partnerską na działania w zakresie dożywiania z organizacją lokalną.

IV. Pomoc psychospołeczna – program zakłada zwiększenie dostępu do ogólnej i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie rozwoju umiejętności życiowych, społecznych i zainteresowań. Odbiorcami programu są organizacje pozarządowe, które prowadzą świetlice, kluby, ogniska, do których uczęszczają dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Kto może się starać o dofinansowanie:

  • Szkoły i organizacje pozarządowe prowadzące świetlice mogą się starać o dofinansowanie żywienia na cały rok szkolny.
  • Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła, prowadzące placówki wsparcia dziennego, mogą się starać o dofinansowanie żywienia podczas wakacji letnich.
  • Organizacje działające w środowisku lokalnym, chcące dożywiać dzieci w regionie mogą zostać partnerami Pajacyka.
  • Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce mogą brać udział w otwartym konkursie grantowym programu Pajacyk: pomoc psychospołeczna.

Terminy naborów:

  • Pajacyk w wakacje 2024 - nabór od 18 kwietnia do 20 maja 2024 r.
  • Pajacyk w roku szkolnym 2024/2025 - nabór od 27 maja do 12 lipca 2024 r.
  • Pomoc psychospołeczna - nabór od 2 do 30 września 2024 r.
  • Pajacyk na okres ferii zimowych 2025 - nabór od 21 października do 22 listopada 2024 r.

Więcej informacji na stronie organizatora i w zakładce nabory.

#wyrównywanie #zdrowie #szkoła #nauczyciele

stopka strony