Program Pajacyk


W ramach programu  szkoły, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.

Pajacyk działa w 3 modelach:
I. Pajacyk ogólny – skierowany do szkół i organizacji prowadzących świetlice. Wnioski składa się bezpośrednio do Polskiej Akcji Humanitarnej. Dofinansowanie przyznawane jest na cały rok szkolny.
II. Pajacyk wakacyjny – skierowany do organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego. Wnioski składa się bezpośrednio do PAH. Dofinansowane przyznawane jest na okres wakacji letnich.
III. Pajacykowa Sieć Pomocowa – skierowana do organizacji działających lokalnie chcących dożywiać dzieci w swoim regionie (z wyłączeniem własnych placówek). Działa na zasadzie regrantingu. PAH podpisuje umowę partnerską na działania w zakresie dożywiania z organizacją lokalną.

Kto może się starać o dofinansowanie:

  • Szkoły i organizacje pozarządowe prowadzące świetlice mogą się starać o dofinansowanie żywienia na cały rok szkolny.
  • Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła, prowadzące placówki wsparcia dziennego, mogą się starać o dofinansowanie żywienia podczas wakacji letnich.
  • Organizacje działające w środowisku lokalnym, chcące dożywiać dzieci w regionie mogą zostać partnerami Pajacyka.

Terminy naborów:

  • Pajacyk w wakacje 2021 (zgłoszenia 15 III – 01 VI 2021) Nabór otwarty.
  • Pajacyk w roku szkolnym 2021/2022 (zgłoszenia 115 VI – 10 VII 2021) Nabór otwarty.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#wyrównywanie #zdrowie #szkoła #nauczyciele