Organizacje

PAH Polska Akcja Humanitarna

Warszawa, Polska

al. Solidarności 78A, 00-145

tel.: (22) 828-88-82
email: pah@pah.org.pl
www: http://www.pah.org.pl/

Działania organizacji dzielą się na trzy obszary:
- pomoc doraźną udzielaną ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych;
- długofalową pomoc materialną organizowaną razem z lokalnymi partnerami;
- edukację humianitarną dzieci i młodzieży oraz misje zagraniczne na terenach dotkniętych kataklizmem lub wojną; organizacja konwojów z darami.
W większości prac biorą udział wolontariusze.

The Polish Humanitarian Action
The organisation is active in three fields: emergency relief for the victims of war and natural disasters; long term aid provided in cooperation with local partners; humanitarian education and foreign missions to areas of war or natural disaster; humanitarian aid convoys. Most of the work is done by volunteers.


stopka strony